Nastava u grupi

Multlingua centar sa višegodišnjim iskustvom nudi Vam mogućnost učenja i usavršavanja talijanskog jezika u skladu s Vašim potrebama. Nastavni program i udžbenici usklađeni su s europskim referentnim okvirom za jezike (dokumentom Vijeća Europe), a polaznicima se nudi i mogućnost periodičkog ispunjavanja vlastite europske jezične mape uz pomoć predavača.

Poduka se temelji na konverzaciji i primjeni jezika u svim praktičnim situacijama, a koristimo se stranom stručnom literaturom i multimedijskim pomagalima, koja neprestano pratimo i odabiremo, kako bi naši polaznici na najbolji način mogli znanje s tečaja neprestano provjeravati i utvrđivati.

Pratite nas i na našoj Facebook stranici.